Markkinointi

Automaatio

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: JeeJee Helsinki Oy

Y-tunnus: 2770203-7

Postiosoite: Hämeentie 14 B 49, 00530 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kaisa Crowley

Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

JeeJee Helsingin asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen sekä palvelun hoitamista ja kehittämistä varten. JeeJee Helsinki Oy myös käyttää tietoja markkinointiin ja vastaaviin käyttötarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • JeeJee Helsinki Oy:n asiakastietokannasta sekä mahdollisesti yleisesti saatavilla olevista palveluista, työkaluista ja internetlähteistä

 

7. Evästekäytäntö

Evästeet ovat Internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää Internet-selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. JeeJee Helsinki Oy:n Internet-sivuilla käytetään evästeitä. Mikäli ette hyväksy evästeiden käyttöä, voitte sulkea evästeet Internet-selaimenne turvallisuusasetuksista. Huomioikaa kuitenkin, että tietyt toiminnot Internet-sivustoilla vaativat, että hyväksytte evästeet.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

  • suora- ja internetmarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
  • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. JeeJee Helsinki Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Muokattu 07.07.2016